Missie en visie

De Hulplijn Dordt heeft als doel om Dordtse individuen, huishoudens en groepen met een hulpvraag eenvoudig en snel in contact te brengen met de meest geschikte formele of informele hulpverlener of hulporganisatie.

Visie
De hulplijn heeft als visie een Dordtse samenleving waar voor iedereen plaats is; waar iedereen tot bloei kan komen en haar/zijn talenten kan inzetten. We streven naar een inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen.

Missie
De hulplijn tracht haar doel te bereiken door het creëren en efficiënt beheren van één makkelijk te vinden loket, waar informele hulpvragen kunnen worden ingediend en van waaruit deze worden doorverwezen.

We moedigen mensen in eerste instantie aan om via hun eigen sociaal netwerk en met eigen financiële middelen hulp in te schakelen. Hiermee bevorderen we de zelf- en samenredzaamheid. Zijn het eigen sociaal netwerk en/of de financiële middelen van de hulpvrager niet toereikend, dan neemt de hulplijn de hulpvraag in behandeling.

We staan je graag te woord

Wij zijn er voor jou als het alleen even niet lukt, maar samen wel.