Over ons

Waarom de Hulplijn Dordt?

De Hulplijn Dordt is een structurele voortzetting van de incidentele hulplijn die is ontstaan onder de vlag van het coronahulp initiatief Licht voor Dordt. Hulpvragers worden in contact gebracht met hulpbieders, zodat laagdrempelige ondersteuning kan worden geboden in de thuissituatie.

De hulplijn vervult een drietal functies:
Portaalfunctie (inkomend)
Doorverwijsfunctie (uitgaand)
Netwerkfunctie (verbindend)

Portaalfunctie
Primair vervult de stichting een portaalfunctie. De hulplijn behandeld inkomende hulpvragen en kan als zodanig worden gezien als dé gezamenlijke voordeur van het sociale domein in Dordrecht. Voor het brede spectrum van sociaalmaatschappelijke hulpverlening is de hulplijn hét aangewezen loket.

Doorverwijsfunctie
De hulplijn zorgt ervoor dat hulpvragen die bij het portaal binnenkomen zo efficiënt en effectief mogelijk worden doorverwezen naar de meest geschikte formele of informele hulpverlener of hulporganisatie. Wij vinden het belangrijk dat hulpvragers passende ondersteuning krijgen vanuit een integrale benadering en één visie op het sociaal domein.

Netwerkfunctie
Als netwerkorganisatie legt de hulplijn de verbinding tussen de zogenoemde doorverwijzers enerzijds en hulpverleners anderzijds. Doorverwijzers kunnen namens hun cliënten hulp aanvragen bij de hulplijn. Hulpverlenende organisaties ontvangen op hun beurt die hulpvragen die passen bij het hulpaanbod van hun organisatie.

We staan je graag te woord

Wij zijn er voor jou als het alleen even niet lukt, maar samen wel.