Wethouder Peter Heijkoop opent de Hulplijn Dordt symbolisch

Op 22 maart was het dan zover. Voor het Sociale Wijkteam Crabbehof verzamelden zich een groep mensen. Om feest te vieren en de komst van de Hulplijn Dordt zichtbaar te maken. Wethouder Peter Heijkoop overhandigde als eerste een symbolische telefoon aan een vertegenwoordiger van het wijkteam en de sociaal makelaar van de wijk.

Komende weken staan verder in het teken van de lancering. Posters langs de kant van de weg, een animatievideo, flyer-acties en verdere overhandigingsmomenten bij andere Wijkteams. Zodat heel Dordt de weg weet te vinden als ze er alleen even niet uitkomen, maar samen wel!


Overhandiging


We staan je graag te woord

Wij zijn er voor jou als het alleen even niet lukt, maar samen wel.